Allmänna köpvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du företräder (”Kunden”) gör en beställning från oss via Decoos Salonger AB (”Webbplatsen”). Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag som du representerar) och Decoos Salonger AB, org. nr. 559322-6326  (”Decoos”). Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal.

Du som handlar som en företrädare för ett företag ska ha, och garanterar härmed att du har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag du representerar, d.v.s. Kundens, räkning.

Avtal och beställning

Beställning kan göras via Webbplatsen och i samband med detta accepterar du Villkoren. Beställning som sker via e-post eller telefon kan tyvärr inte behandlas.

Vid beställning skickar Decoos så snart som möjligt en orderbekräftelse till Kunden som bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och Decoos har därmed ingåtts. Decoos har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen (exempelvis om Kunden har uppgett felaktiga personuppgifter).

Produktinformation m.m.

Decoos reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Decoos har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande göra produktändringar och förbättringar. 

Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer.

Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från Decoos AB

Priser

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. Decoos priser är angivna i svenska och inkluderar gällande moms. Eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat. Priserna redovisas både innan beställningen och i orderbekräftelsen.

Decoos är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som Kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som Kunden har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs. Decoos reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.

Kampanjer och erbjudanden

Decoos kan från tid till annan erbjuda kampanjer och erbjudanden för olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på Webbplatsen eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges. Decoos förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

Betalning

Kunden kan betala sitt köp genom kortbetalning med de vanligen förekommande kortalternativen samt de övriga betalningsalternativ som anges på Webbplatsen. Decoos förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsalternativ. 

Leverans och transport

Decoos levererar endast produkter till adresser inom Sverige. Kostnaden för frakt tillkommer vid beställningen om inget annat uttryckligen framgår. Mer information om fraktalternativen finns på webbplatsen. Observera att begränsningar i leveransalternativ kan förekomma.

Outlöst leverans

Kunden är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av fraktbolaget. Beroende på Kundens val av leveransalternativ får Kunden en avisering som visar var och när paketet ska hämtas eller tas emot. För paket som ej löses ut, hämtas ut eller tas emot har Decoos rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för Decoos´s merkostnader såsom returfrakten.

Ångerrätt vid distanshandel

Vid distanshandel har du som är konsument alltid 14 dagar på dig att ångra ditt köp i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning.

Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).

Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till Decoos om detta innan ångerfristen har löpt ut. Du ska i ett sådant meddelande ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att fylla i kontaktformuläret på webbplatesen. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, se här. Alternativt kan du välja att utnyttja din ångerrätt genom att komma till vår butik i Limhamn med produkten och meddela på plats att du vill utnyttja din ångerrätt. I sådant fall fyller du inte i returformuläret på Webbplatsen. Observera dock att det inte är möjligt att posta returen direkt till butikken.

Vid köp via Webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har Decoos rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningsavdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

Från ångerrätten undantas vissa produkter. I samband med beställning av en produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta på Webbplatsen. Produkter som undantas från ångerrätten är t.ex. produkter som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Andra produkter som undantas från ångerrätten är sådana produkter som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten, t.ex. hygienartiklar.

Vid utövande av ångerrätten ska produkten skickas till Decoos inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade Decoos om att du ångrar dig. Produkten ska skickas till Decoos Salonger AB, Kundretur, Hyllie Kyrkoväg 53C, 216 16 Limhamn. När Kunden ångrar sitt köp betalar Kunden själv kostnaden för returfrakten. Returen ska skickas direkt till denna adressen och inte via ombud, returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Decoos rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackningen väl emballerad i ett yttre emballage med spårbar försändelse.

Decoos betalar snarast tillbaka beloppet inklusive avgift för betalsätt. Om ångerrätten avser endast en del av en order betalar Decoos inte tillbaka avgift för betalsätt. Decoos har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från beloppet samt göra avdrag vid köp av returfrakt enligt ovan. Återbetalning sker senast inom 14 dagar från och med det datum Decoos tog emot ditt meddelande om att du ångrar dig. Decoos får dock vänta med återbetalningen tills Decoos tagit emot produkten eller Kunden har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen, om annat inte uttryckligen har avtalats.

Reklamationsrätt

För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Kunden ska undersöka produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget ska anmälas direkt till speditören eller utlämningsstället. 

Kunden kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera produkten till Decoos AB, Kundretur, Hyllie Kyrkoväg 53C, 216 16 Limhamn. eller genom att besöka vår butik. 

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Decoos rekommenderar att produkten skickas i sin originalförpackning och att denna emballeras väl i ett yttre emballage med spårbar försändelse.

Tänk på att Kunden måste hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Decoos löser inte ut produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

När Decoos har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer Decoos att kompensera Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller en ny produkt kommer att skickas. Om det inte är möjligt eller om Decoos annars bedömer det kostnadseffektivt kan en återbetalning istället komma att ske.  Om Kunden stått för returfraktkostnaden återbetalas även den om reklamationen godkänns. Observera att Decoos har rätt att neka reklamationen om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning.

Om Decoos ska återbetala köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen. Om Kunden har betalat sin order med bankkort återbetalas returen till samma bankkort. Om reklamationen sker direkt i vår butik kan vi ofta hantera reklamationen direkt och lämna ut en ny produkt eller återbetala köpbeloppet om reklamationen är giltig.  

Om reklamationen inte är giltig i enlighet med gällande lag och därför inte godtas ska Kunden på begäran av Decoos betala en undersökningskostnad.  

Returnera produkt

Du kan alltid besöka vår butik i Limhamn för att returnera en vara. Produkter inköpta i butik måste alltid returneras i butik.

Är produkten du ska returnera köpt via e-handel har du rätt att skicka tillbaka den till oss. Vid retur för Ånger eller Öppet köp står du som kund för returfrakten. Tänk på att du alltid står för risken vid transport till Decoos. Returen ska skickas direkt till Decoos Salonger AB, Kundretur, Hyllie Kyrkoväg 53C, 216 16 Limhamn och inte via ombud, returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare. Kunden ansvarar för produktens skick från det att Kunden har tagit emot produkten tills produkten åter är hos Decoos. Inköpsbevis måste finnas med för att en retur skall kunna hanteras av Decoos.

Kunduppgifter och kundkonto

Kunden bekräftar att de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. Decoos är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen.

Du som är registrerad Kund, åtar dig att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Decoos om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Kundens lösenord.

Kund som är ett företag garanterar att den person som har registrerat kundkontot samt eventuella övriga användare är behöriga att utföra åtgärder samt genomföra köp för Kundens räkning på Webbplatsen. Kund som är ett företag är ansvarig för alla åtgärder som utförs av dess användare under inloggning på Kunden kundkonto. 

Om Decoos misstänker att inloggningsuppgifter eller ett kundkonto missbrukas eller om användandet annars bryter mot Villkoren har Decoos rätt att stänga av Kunden och/eller dig som användare. Decoos har även rätt att oavsett anledning tilldela dig nya inloggningsuppgifter. Om beställning görs i någon annan persons namn utan dennes medgivande kommer händelsen att polisanmälas.

Ändring av Villkoren

Decoos har rätt att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Decoos har informerat Kunden om ändringarna.

Tillämplig lag och domstol

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, utan hinder av vad som anges under stycket nedan, avgöras i Sverige av allmän domstol. 

Den som är konsument kan kontakta sin kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information. Den som är konsument har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Decoos ARN:s rekommendationer. En konsument kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Villkoren fastställdes av Decoos Salonger AB den 2021-11-15